Sürekli gelişim düşüncesinden hareketle, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini tanımalarına yardımcı olmayı, gelişime açık alanlarını birlikte belirlemeyi ve uygun gelişim programları ile bu ihtiyaçların karşılanması ana hedefimizdir.

Çalışanlarımızın vizyonlarını geliştirmelerine, kişisel ve mesleki becerilerinin güçlendirmelerine fırsat vererek,  çalışan yetkinliklerinin şirket stratejik hedeflerine uygun hale getirilmesini amaçlarız. Gerçekleştirilen eğitimler aşağıda belirtilen başlıklarda toplanmaktadır.

  • Mesleki Gelişim/Bilgi ve Beceri Geliştirme
  • Yetkinlik ve Kişisel Gelişim
  • Yönetim Sistemleri