Çalışanların kariyer planlarına paralel olarak şirket stratejileri, gelecek planları ve ileriye dönük ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilir.

Bu planlama, kişisel ve organizasyonel ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir.

Değerlendirmeler, kişilere yönelik değil işlere yöneliktir.

Çalışanların kariyerleri performansları doğrultusunda şekillenir.

Pozisyonlararası geçişler, şirketimiz İnsan Kaynakları prosedürü kuralları doğrultusunda gerçekleşir. Farklı görev pozisyon geçişlerinde kişilik envanteri de uygulanır.

İnsan Kaynakları Bölümü, yıl boyunca şirket çalışanlarına kariyerleri konusunda danışmanlık verir ve projelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlar.